Rodinná skupina ADA GROUP s.r.o.

VÁŠ ŠPECIALIZOVANÝ PODNIK NA VÝKUP A SPRACOVANIE DRUHOTNÉHO ODPADU.

Bez ohľadu na to, či ide o železné kovy, neželezné kovy alebo ostatné odpady – Ada Group vám môže ponúknuť vhodný koncept spracovávania a likvidácie každej druhotnej suroviny. Vo veci recyklácie druhotného odpadu sa môžete spoľahnúť na skúseného partnera s medzinárodnými skúsenosťami.

Posledné roky posiľňujeme spracovanie starého papiera.
V odpadoch sme už od roku 2001.

Ada Group s.r.o. vám ochotne pomôže vo veci recyklácie odpadov alebo predaja druhotných surovín.

Tešíme sa na vás. Ďakujeme.

ADA GROUP

Výkup druhotných surovín

ADA RESORTS

Ubytovanie s emóciou

ADA FARM

Chov Danielej a Jelenej zveri